صفحه اصلی > اخبار > اخبار شرکت

پد زایمان از نوع شمارش خون

2022-07-29


پد مادر شمارش خون متعلق به یک دستگاه پزشکی برای اندازه گیری خونریزی پس از زایمان است. این ساختار شامل یک پد تولد با فضای کافی برای جذب خون است. پد تولد از مواد بهداشتی ساخته شده است که به راحتی خون را جذب می کند. انتهای توزین ترازو دستی روی بالشتک زایمان ثابت می شود و ترازوی دستی دارای مقیاس حجم خون بر حسب گرم بر میلی لیتر است. هنگام استفاده از پد مادر برای جذب خون، حجم و وزن خون جذب می شودپد زایمانرا می توان مستقیماً از ترازو ترازو دستی خواند، به طوری که کادر پزشکی می توانند به راحتی، سریع و دقیق کانال زایمان را در مدت زمان مشخص شده پس از زایمان اندازه گیری کرده و میزان خونریزی را درک کنند.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept